خدمات ما

برگزاری رویداد

برگزاری رویداد

بخش نمایشگاههای شرکت نوژن راد با هدف همگامی و همسویی با اهداف برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی…

بیشتر بدانید

غرفه سازی

غرفه سازی

با توجه به اینکه نمایشگاهها به عنوان ویترینی مناسب جهت نمایش توانمندیها و دست آوردهای شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی مطرح میباشند، استفاده از ابزار، فضا و شوکیسهای مناسب جهت …

بیشتر بدانید

تورهای تجاری

تورهای تجاری

برگزاری تورهای تجاری و جلسات تجاری رو در رو با تاجران و پیشروان بازار های کشور های هدف …

بیشتر بدانید

تبلیغات

تبلیغات

انجام کلیه ی امور تبلیغاتی مرتبط با نمایشگاه در رسانه های مکتوب، محیطی و آنلاین …

بیشتر بدانید